Con lắc đơn - Chu kỳ con lắc...

Con lắc đơn - Chu kỳ con lắc đơn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính chu kỳ của con lắc đơn được tính như sau:

\(T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}\)

+) Treo vật \(l_1+l_2\)

\(T=\sqrt{T_1^2+T_2^2}\) \(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}+\dfrac{1}{f_2^2}\)

+) Treo vật \(l_1-l_2\)

\(T=\sqrt{\begin{vmatrix} T_1^2-T_2^2 \end{vmatrix}}\) \(\dfrac{1}{f^2}=\dfrac{1}{f_1^2}-\dfrac{1}{f_2^2}\)

\(l_2=l_1 \pm \Delta l\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP