Con lắc đơn - Hệ thức độc lập...

Con lắc đơn - Hệ thức độc lập con lắc đơn

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có các hệ thức độc lập sau:

\(x=s=l \alpha\) \(S_0=l \alpha_0\)

\(S_0^2=s^2+\dfrac{v^2} {\omega^2}\) \(S_0^2=\dfrac{a^2}{ \omega^4}+\dfrac{v^2}{ \omega^2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP