Cho các chất sau: metyl axetat tristearin glucozơ...

Cho các chất sau: metyl axetat, tristearin, glucozơ, glixerol, ala-gl...

0
Cho các chất sau: metyl axetat, tristearin, glucozơ, glixerol, ala-gly-gly, xenlulozơ, saccarozơ. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo màu xanh là
3.2.4.5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP