Cho các chất: glixerol toluen Gly-Ala-Gly anilin axit...

Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fom...

0
Cho các chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, fomanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là:
4.7.6.5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
6.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP