Hai dây dẫn thẳng dài song song cách...

Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòn...

0
Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 A, dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 A ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:
5,0.10-6 T7,5.10-6 T.5,0.10-7 T.7,5.10-7 T.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
7,5.10-6 T.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP