37 Đặt một điện áp xoay chiều u...

37. Đặt một điện áp xoay chiều u = U \[\sqrt{2}\]cosωt (V) vào hai đầ...

0
37. Đặt một điện áp xoay chiều u = U \[\sqrt{2}\]cosωt (V) vào hai đầu mạch điện (AB) gồm các đoạn (AM) nối tiếp với (MN) nối tiếp đoạn (NB). Trên đoạn (AM) có điện trở thuần R, đoạn (MN) có cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và độ tự cảm L, đoạn (NB) có tụ điện C. Biết R = r. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc điện áp uAN và uMB theo thời gian như hình vẽ. Giá trị của U là

120\[\sqrt{5}\] V. \[24\sqrt{5}\]V.\[24\sqrt{10}\]V. \[120\sqrt{10}\]V.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
2
Đáp án đúng của câu này là:
\[24\sqrt{5}\]V.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP