36 Một mạch điện AB gồm các đoạn...

36. Một mạch điện (AB) gồm các đoạn (AM) nối tiếp với (MB). Trên đoạn...

0
36. Một mạch điện (AB) gồm các đoạn (AM) nối tiếp với (MB). Trên đoạn (AM) có hộp kín X, trên đoạn (MB) có hộp kín Y. Mỗi hộp X, Y chứa hai trong ba phần tử (R, L, C). Mắc lần lượt vào hai đầu hộp X và hai đầu hộp Y các vôn kế lí tưởng V1, V2. Đặt điện áp không đổi vào hai điểm (AM) thì thấy vôn kế V1 chỉ 60 V và cường độ dòng điện qua hộp X lúc đó là 2 (A) . Đặt vào hai đầu mạch (AB) một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz thì các vôn kế đều chỉ 60 V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch lúc đó là 1 (A). Biết điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau 900. Khi nhận xét về các phần tử có trong hộp X, hộp Y và giá trị của chúng, phát biểu nào dưới đây đúng?
Hộp X chứa R1 = 30 nối tiếp cuộn cảm thuần có ZL = 30 ; hộp Y chứa R2 = \[30\sqrt{3}\] nối tiếp tụ điện có ZC = \[30\sqrt{3}\] Hộp X chứa R1 = 30 nối tiếp cuộn cảm thuần có ZL = \[30\sqrt{3}\]; hộp Y chứa R2 = \[30\sqrt{3}\] nối tiếp tụđiện có ZC = \[30\sqrt{3}\] Hộp X chứa R1 = 30 nối tiếp cuộn cảm thuần có ZL = \[30\sqrt{3}\]; hộp Y chứa R2 = \[30\sqrt{3}\] nối tiếp tụđiện có ZC = 30Ω. Hộp X chứa R1 = 30 nối tiếp cuộn cảm thuần có ZL = \[30\sqrt{3}\]; hộp Y chứa R2 = 30 nối tiếp tụ điện có ZC = \[30\sqrt{3}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hộp X chứa R1 = 30 nối tiếp cuộn cảm thuần có ZL = \[30\sqrt{3}\]; hộp Y chứa R2 = \[30\sqrt{3}\] nối tiếp tụđiện có ZC = 30Ω.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP