Her living conditions were difficult However she studied...

Her living conditions were difficult. However, she studied very well.

0
Her living conditions were difficult. However, she studied very well.
Difficult as her living condition, she studied very wellShe studied very well thanks to the fact that she lived in difficult conditionsShe studied very well in spite of her difficult living conditionsAlthough she lived in difficult conditions, but she studied very well

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
She studied very well thanks to the fact that she lived in difficult conditions

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP