Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn...

Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm thuần L = 50 mH và tụ điện C. ...

0
Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm thuần L = 50 mH và tụ điện C. Biết giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là I0 = 0,1 A. Tại thời điểm năng lượng điện trường trong mạch bằng 1,6.10–4 J thì cường độ dòng điện tức thời có độ lớn là
0,10 A. 0,04 A.0,06 A. 0,08 A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
0,06 A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP