Many people found it is moving to see...

Many people found it is moving to see a nine-year-old Japanese boy de...

0
Many people found it is moving to see a nine-year-old Japanese boy desperately searching for his family lost in the quake and tsunami of March 11,2011
it is movingnine-year-olddesperately searchinglost

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
it is moving

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP