Một sóng cơ học lan truyền trên một...

Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 40...

0
Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là uO = 2cos2πt cm. Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10 cm là
\[{{u}_{N}}=2\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]\[{{u}_{N}}=2\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]\[{{u}_{N}}=2\cos \left( 2\pi t-\frac{\pi }{4} \right)\,cm\]\[{{u}_{N}}=2\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{4} \right)\,cm\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[{{u}_{N}}=2\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\,cm\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP