Sự thất bại của phong trào Cần vương...

Sự thất bại của phong trào Cần vương chứng tỏ điều gì?

0
Sự thất bại của phong trào Cần vương chứng tỏ điều gì?
Các sỹ phu yêu nước phong kiến chưa lôi kéo được đông đảo nhân dân tham gia.Giai cấp phong kiến đã đầu hàng và làm tay sai cho thực dân Pháp.Chiếu Cần vương không đủ sức lôi kéo các tầng lớp nhân dân tham giaĐường lối cứu nước theo mô hình phong kiến không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đường lối cứu nước theo mô hình phong kiến không phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP