Tác nhân có vai trò quan trọng nhất...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Tác nhân có vai trò quan ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Tác nhân có vai trò quan trọng nhất trong việc đẩy nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là gì?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tác nhân có vai trò quan trọng nhất trong việc đây nước từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân là áp suất rễ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP