Khi đề cập đến mối liên quan giữa...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Khi đề cập đến mối liên q...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Khi đề cập đến mối liên quan giữa nước với quá trình hô hấp. Trong các phát biểu
sau có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước của cơ thể, cơ quan hô hấp.
(2) Nước là dung môi, là môi trường để các phản ứng hóa học xảy ra nên là nhân tố liên quan chặt chẽ với
quá trình hô hấp.
(3) Trong cơ quan hô hấp, nước càng ít làm nhiệt độ cao, thúc đẩy cường độ hô hấp càng mạnh.
(4) Sản phẩm của quá trình hô hấp tạo ra nước.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1,2,4 đúng

3 sai , vì trong cơ quan hô hấp, nhiệt độ đc giữ tương đối ổn định, lượng nc chủ yếu ảnh ảnh hưởng đến độ nhớt của chất nguyên sinh chứ ko ảnh hưởng làm thay đổi nhiệt độ hô hấp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP