Khả năng kết hợp của O2 với hemoglobin...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Khả năng kết hợp của O2 v...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Khả năng kết hợp của O2 với hemoglobin tăng khi:

A. nhiệt độ cơ thể tăng.

B. máu bị kiềm hóa.

C. máu bị toan hóa.

D. hồng cầu hình liềm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B.
HbO 2 sẽ tăng phân ly khi:
- Nhiệt độ tăng.
- pH giảm (toan hóa máu).
- CO 2 tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP