Khi nói về hô hấp ở thực vật...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Khi nói về hô hấp ở thực ...

-1
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Khi nói về hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình hô hấp luôn tạo ra ATP.
II. Quá trình hô hấp luôn giải phóng CO 2 .
III. Quá trình hô hấp luôn giải phóng nhiệt.
IV. Quá trình hô hấp luôn gắn liền với phân giải chất hữu cơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các phát biểu ii, iii, iv đúng → đáp án c
i – sai. vì hô hấp sáng không tạo ra atp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP