Khi nói về các nhân tố bên trong...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Khi nói về các nhân tố bên trong ...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Khi nói về các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trường và phát triển của động vật, có bao
nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở người, thể vàng tiết ra hoocmôn sinh dục prôgestêrôn.
II. Ở nữ giới, hoocmôn LH có tác dụng làm trúng chín, rụng và tạo thể vàng
III. Ở nữ giới, hoocmôn FSH có vai trò kích thích nang trứng phát triển và tiết ra hoocmôn ơstrôgen.
IV. Ở nam giới, hoocmôn testostêrôn và FSH trực tiếp kích thích quá trình sinh tinh trùng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nhìn vào các phát biểu trên ta thấy, cả 4 phát biểu đưa ra ờ trên là đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP