Ý nào dưới đây không đúng với hiệu...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Ý nào dưới đây không đúng...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Ý nào dưới đây không đúng với hiệu quả trao đổi khí ở động vật ?
A. Bề mặt trao đổi khí rộng và có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp.
B. Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệc về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.
C. Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán qua.
D. Có sự lưu thông khí tạo ra sự cân bằng về nồng độ khí O2 và CO2 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

câu s có sự lưu thông khí tạo ra sự cân bằng về nồng đọ khó co2 và 02 để các khí đó dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP