Cho các chất: Chuỗi peptit tương đối ngắn...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Cho các chất: Chuỗi pepti...

4
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Cho các chất: Chuỗi peptit tương đối ngắn, khoáng, lipit đơn giản, axit amin, đường
saccarozo, vitamin, tinh bột, nước, glixerol, đường đơn, axit béo.
Số chất được tế bào lông ruột hấp thụ để cơ thể sử dụng là:
A. 5. B. 6. C. 7. D. 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

dap an c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP