Khi xét về hô hấp hiếu khí và...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Khi xét về hô hấp hiếu kh...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Khi xét về hô hấp hiếu khí và lên men, phát biểu nào sau đây sai?

1. Hô hấp hiếu khí cần oxi, còn lên men không cần oxi.

2. Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi truyền điện tử còn lên men thì không.

3. Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2, H2O còn của lên men là ethanol, axit lactic.

4. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất còn lên men xảy ra ở ti thể.

5. Hiệu quả hô hấp hiếu khí thấp hơn tạo ra 2ATP so với lên men từ 36 – 38 ATP.

Phương án đúng:

A. 1, 2, 3 B. 4 C. 4, 5 D. 3, 4, 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

4 sai vì hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể.

5 sai vì hiệu quả hô hấp hiếu khí cao hơn so với lên men.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP