Phát biểu nào sau đây là không đúng...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Phát biểu nào sau đây là không đú...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác, con non tương tự con trưởng thành.
B. Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển trực tiếp không qua giai đoạn trung gian, con non khác con trưởng thành.
C. Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non phát triển trực tiếp không qua lột xác biến đổi thành con trưởng thành.
D. Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có đặc điểm hình thái cấu tạo sinh lý tương tự con trưởng thành.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP