Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Quá trình thoát hơi nước ...

3
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng lại khi
A. đưa cây vào trong tối
B. đưa cây ra ngoài ánh sáng
C. tưới nước cho cây
D. tưới phân cho cây

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khi đưa cây vào trong tối thì do thiếu ánh sáng, quá trình quang hợp sẽ bị ngừng lại → hàm
lượng đường giảm → áp suất thẩm thấu giảm → sức trương nước giảm → khí khổng đóng →
quá trình thoát hơi nước sẽ bị ngừng lại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP