Nhờ đặc điểm nào mà tổng diện tích...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Nhờ đặc điểm nào mà tổng ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Nhờ đặc điểm nào mà tổng diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá chứa chúng?
A. Do số lượng lục lạp trong lá quá lớn.
B. Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích tiếp xúc tăng lên nhiều lần.
C. Do lục tạp được sản sinh liên tục trong tế bào lá.
D. Do lá có hình phiến mỏng, còn tế bào lá chứa lục lạp có hình khối.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b vì lục lạp có hình khối cầu nên diện tích của nó sẽ lớn là diện tích của của 1 phiến mỏng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP