Chức năng của mô phân sinh đỉnh ở...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Chức năng của mô phân sinh đỉnh ở...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Chức năng của mô phân sinh đỉnh ở thực vật là

A. làm cho rễ cây dài ra.
B. làm cho thân cây dài ra.
C. làm cho cây nhanh ra hoa.
D. làm cho thân và rễ cây dài ra.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mô phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân và rễ, có chức năng hình thành nên quá trình
sinh trưởng sơ cấp của cây, làm gia tăng chiều dài của thân và rễ. mô phân sinh đỉnh có cả ở
cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
vậy chọn đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP