Sự thông khí ở phổi của bò sát...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Sự thông khí ở phổi của b...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ
A. Sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng.

B. Các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực hoặc khoang bụng

C. Sự vận động của các chi.

D. Sự vận động của toàn bộ hệ cơ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sự trao đổi khí ở bò sát, chim và thú được thực hiện qua phổi:
+ phổi bò sát lớn hơn phổi lưỡng cư, cấu tạo nhiều phế nang hơn.
+ phổi của chim và thú rất phát triển và có rất nhiều phế nang nên bề mặt trao đổi khí rất lớn.
riêng chim có thêm hệ thống túi khí làm tăng hiệu quả trao đổi khí ở phổi.
ở phế nang có hệ thống mao mạch dày đặc. o2 từ phế nang khuếch tán vào máu đến tế bào,
c02 từ tế bào thải ra theo vòng tuần hoàn đến mao mạch ở phế nang khuếch tán qua không
khí ở phế nang và được thở ra ngoài qua đường dẫn khí.
sự thông khí ở phổi của bò sát, chim và thú chủ yếu nhờ các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể
tích ***g ngực hoặc khoang bụng.
vậy chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP