Động mạch là những mạch máu: A Xuất...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Động mạch là những mạch m...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Động mạch là những mạch máu:
A. Xuất phát từ tim, có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và không tham gia điều hòa lượng
máu đến các cơ quan.
B. Xuất phát từ tim, có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hòa lượng máu đến
các cơ quan.
C. Chảy về tim, có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và không tham gia điều hòa lượng máu
đến các cơ quan.
D. Xuất phát từ tim, có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và thu hồi sản phẩm bài tiết của các cơ
quan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b : xuất phát từ tim, có chức năng đưa máu từ tim đến các cơ quan và tham gia điều hòa lượng máu đến
các cơ quan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP