Sự thoát hơi nước qua khí khổng diễn...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Sự thoát hơi nước qua khí...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Sự thoát hơi nước qua khí khổng diễn ra gồm 3 giai đoan:
I. Hơi nước khuếch tán từ khe qua khí khổng
II. Nước bốc hơi từ bề mặt tế bào nhu mô lá vào gian bào
III. Hơi nước khuếch tán từ bề mặt lá ra không khí xung quanh.
Giai đoạn có tính chất sinh lý, phụ thuộc vào số lượng khí khổng và sự đóng mở của khí khổng là:
A. II, III
B. II
C. I
D. I, III

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- các giai đoạn của quá trình thoát hơi nước:
+ nước bốc hơi từ bề mặt tế bào nhu mô lá vào gian bào.
+ hơi nước khuếch tán qua khe khí khổng.
+ hơi nước khuếch tán từ bề mặt lá ra môi trường xung quanh.
giai đoạn 1 và 3 là quá trình có tính chất vật lí rõ rệt, đó là quá trình bay hơi nước. giai đoạn
2 là quá trình có tính chất sinh lí phụ thuộc vào số lượng và sự đóng mở khí khổng, có ý
nghĩa lớn đối với quá trình thoát hơi nước.
vậy chọn đáp c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP