Con đường thoát hơi nước qua bề mặt...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Con đường thoát hơi nước ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm là
A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
B. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
C.vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
D.vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

thoát hơi nước qua bề mặt lá là hiện tượng hơi nước khuếch tán từ bề mặt lá ra ngoài không
khí qua lớp cutin.
con đường qua bề mặt lá – qua cutin có đặc điểm:
+ vận tốc nhỏ, thoát hơi nước ít (5%)
+ không được điều chỉnh.
→ chọn đáp án b.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP