Cơ chế đóng mở khí khổng là do:...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Cơ chế đóng mở khí khổng ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Cơ chế đóng mở khí khổng là do:
A. áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn thay đổi.
B. sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khổng.
C. hai tế bào hình hạt đậu có cấu trúc khác nhau, nên trương nước khác nhau.
D. sự thiếu hay thừa nước của 2 tế bào hình hạt đậu.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cơ chế đóng mở của khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước trong các tế bào khí
khổng còn gọi là tế bào hạt đậu.
khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo thành
mỏng và khí khổng mở ra.
khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại.

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP