Hiện tượng làm giảm hiệu suất quang hợp...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Hiện tượng làm giảm hiệu ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Hiện tượng làm giảm hiệu suất quang hợp của cây khi gặp điều kiện khô, nóng, sáng là gì?
A. Hô hấp sáng
B. Hô hấp hiếu khí
C. Hô hấp kị khí
D. Lên men

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

hô hấp sáng, quang hô hấp hay hô hấp ánh sáng là một quá trình hô hấp xảy ra ở thực vật trong
điều kiện có nhiều ánh sáng nhưng ít co2. → đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP