Câu thành ngữ: "Chiêm cập cợi mùa đợi...

Chương 2: Cảm Ứng Câu thành ngữ: "Chiêm cập cợi, mùa đợi nhau" là dựa...

1
Chương 2: Cảm Ứng

Câu thành ngữ: "Chiêm cập cợi, mùa đợi nhau" là dựa trên hiện tượng sinh học nào

A. Hiện tượng xuân hóa
B. Hiện tượng quang chu kì
C. Hiện tượng hướng sáng
D. Hiện tượng hóa ứng động

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

lúa chiêm thường chín không cùng một thời điểm, còn lúa mùa thì đợi nhau để cùng chín
một lúc. câu trên nói lên đặc tính sinh học của lúa chiêm khác với lúa mùa. trong vụ chiêm
(đông xuân), nông dân thường sử dụng các giống lúa lá có phản ứng nhạy cảm với nhiệt độ
mà thường không có phản ứng (hoặc có phản ứng ít) với độ dài ngày. còn vụ mùa thì ngược
lại. câu thành ngữ trên dựa trên hiện tượng sinh học quang chu kì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP