Tilacôit là đơn vị cấu trúc của A...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Tilacôit là đơn vị cấu tr...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Tilacôit là đơn vị cấu trúc của
A. Chất nền
B. Lục lạp
C. Strôma
D. Grana

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

lục lạp thích ứng với việc thực hiện hai pha của quang hợp: pha sáng thực hiện trên cấu trúc
hạt, pha tối thực hiện trong chất nền.
- hạt (grana): gồm các tilacoit chứa hệ sắc tố gồm các chất truyền điện tử và các trung tâm
phản ứng.
- chất nền (stroma): thể keo có độ nhớt cao, trong suốt và chứa nhiều enzim cacboxy hóa.
vậy tilacoit là đơn vị cấu trúc của grana → chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP