Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Đặc điểm nào không có ở sinh trưở...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp?
A. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.
B. Diễn ra chủ yếu ở cây một lá mầm và hạn chế ở cây hai lá mầm.
C. Diễn ra hoạt động của tầng sinh mạch.
D. Diễn ra hoạt động của tầng sinh bần (vỏ).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo chiều ngang (chu vi) của thân và rễ.
nguyên nhân: do hoạt động của mô phân sinh bên.
đối tượng: cây hai lá mầm
vậy đáp án b không có ở sinh trưởng thứ cấp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP