O2 đóng vai trò gì trong hô hấp...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng O2 đóng vai trò gì trong ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

O2 đóng vai trò gì trong hô hấp tế bào?
A. O2 đóng vai trò là chất nhiện điện tử cuối cùng trong chuỗi truyền điện tử.
B. O2 đóng vai trò là chất oxi hóa glucoz
C. O2 đóng vai trò oxi hóa các hợp chất hữu cơ trong chu trình Crep để tạo năng lượng dạng ATP
D. O2 đóng vai trò là chất cung cấp electron cho các phản ứng oxi hóa khử ở giai đoạn đường phân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP