Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Đặc điểm nào không có ở sinh trưở...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp?

A. Làm tăng kích thước chiều dài của cây.
B. Làm tăng kích thước chiều ngang của cây.
C. Diễn ra cả ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.
D. Diễn ra hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng theo chiều dài (hoặc cao) của thân, rễ.
nguyên nhân - cơ chế: do hoạt độngc ủa mô phân sinh đỉnh.
đối tượng: cây một lá mầm và phần thân của cây 2 lá mầm.
trong các đáp án trên, chỉ có đáp án b không có ở sinh trưởng sơ cấp, sự tăng kích thước chiều
ngang của cây là đặc điểm của sinh trưởng thứ cấp.
vậy chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP