Điện thế nghỉ là: A Sự chênh lệch...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Điện thế nghỉ là: A. Sự chênh lệc...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Điện thế nghỉ là:
A. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.
B. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía trong màng mang điện
dương và ngoài màng mang điện âm.
C. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và ngoài màng mang điện dương.
D. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào bị kích thích, phía trong màng mang điện dương và ngoài màng mang điện âm.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

- điện thế nghỉ là sự chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị
kích thích, phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương.
- nguyên nhân có điện thế nghỉ chủ yếu là do:
+ nồng độ ion kali bên trong cao hơn bên ngoài tế bào.
+ các cổng kali mở (tính thấm chọn lọc đối với k+) nên các k+ ở sát màng tế bào đồng loạt
đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát mặt ngoài màng tế bào, làm cho mặt ngoài
màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm.
+ bơm na - k vận chuyển k+ từ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bảo giúp duy
trì nồng độ k+ bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào.
→ đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP