Quá trình tiêu hoá cỏ trong dạ dày...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Quá trình tiêu hoá cỏ tro...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Quá trình tiêu hoá cỏ trong dạ dày 4 ngăn của Trâu diễn ra theo trình tự nào ?
A. Dạ cỏ → dạ lá sách → dạ tổ ong → dạ múi khế.
B. Dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ lá sách → dạ múi khế.
C. Dạ cỏ → dạ múi khế → dạ lá sách → dạ tổ ong.
D. Dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ múi khế → dạ lá sách.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì dạ dày trâu bò có 4 ngăn(dạ cỏ → dạ tổ ong → dạ lá sách → dạ múi khế.) nên quá trình
tiêu hóa diễn ra như sau
+ thức ăn sau khi được trâu bò ăn vào sẽ được chuyển vào dạ cỏ. dạ cỏ là nơi chứa, làm mềm
thức ăn, có các vi sinh vật cộng sinh tiết emzim xenlulaza giúp trâu bò tiêu hóa xenlulozo và các chất khác
+ thức ăn sau khi được lên men và làm mền sẽ được chuyển qua dạ tổ ong ( cùng với một
lượng lớn vi sinh vật ). sau khi trâu bò ngừng ăn, thì thức ăn sẽ được ợ lên miệng để nhai kĩ lại
+ thức ăn ( sau khi được nhai kĩ) sẽ được chuyển xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước
+ thức ăn sau khi đã hấp thụ bớt nước sẽ được chuyển qua dạ múi khế , dạ múi khế đóng vai
trò như sạ dày thật sự, có chức năng tiết pepsin và hcl tiêu hóa protein ở cỏ và vi sinh vật

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP