Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Dòng máu chảy trong vòng ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Dòng máu chảy trong vòng tuần hoàn nhỏ của động vật có hệ tuần hoàn kép diễn ra theo thứ tự nào?
A. Tim → Động mạch giàu O2 → Mao mạch → Tĩnh mạch giàu CO2 → Tim.
B. Tim → Động mạch giàu CO2 → Mao mạch → Tĩnh mạch giàu O2 → Tim.
C. Tim → Động mạch ít O2 → Mao mạch → Tĩnh mạch giàu CO2 → Tim.
D. Tim → Động mạch giàu O2 → Mao mạch → Tĩnh mạch có ít CO2 → Tim.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP