Trong các nhận định dưới đây về tập...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Trong các nhận định dưới đây về t...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Trong các nhận định dưới đây về tập tính của động vật, có bao nhiêu nhận định đúng?
1. Hổ cắn vào cổ con mồi: tập tính kiếm ăn
2. Hươu đặc quyện dịch ở tuyến nằm cạnh mắt vào thân cây: bảo vệ lãnh thổ
3. Cá định hướng vào thành phần hóa học của nước và hướng dòng chảy để di chuyển: tập tính sinh sản
4. Chim tu hú đẻ trứng vào tổ của loài chim khác: tập tính sinh sản
5. Báo tiểu để đánh dấu đường: tập tính bảo vệ lãnh thổ
6. Trong đàn gàn con đầu đàn có thể mổ bất kì con nào trong đàn: tập tính kiếm ăn
7. Ong đực lao động cần mẫn để phục vụ cho sinh sản của ong chúa và chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ tổ: tập tính sinh sản
8. Nhện giăng tơ: tập tính kiếm ăn
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

các nhận định đúng là (1),(2),(4),(5),(8)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP