Cho vòng đời của cóc và châu chấu...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Cho vòng đời của cóc và châu chấu...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Cho vòng đời của cóc và châu chấu như sau:
Cóc: trứng → nòng nọc → cóc → trứng.
Châu chấu: trứng→ ấu trùng → con trưởng thành → trứng
Hãy cho biết hình thức phát triển của cóc thuộc kiểu nào dưới đây?
A. Phát triển của cóc và châu chấu là biến thái hoàn toàn

B. Phát triển của cóc và châu chấu là biến thái không hoàn toàn

C. Phát triển của cóc là biến thái hoàn toàn của châu chấu là không hoàn toàn

D. Phát triển của cóc là biến thái không hoàn toàn của châu chấu là hoàn toàn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP