Tại sao người hạ Canxi đường huyết lại...

Chương 2: Cảm Ứng Tại sao người hạ Canxi đường huyết lại mất cảm giác...

0
Chương 2: Cảm Ứng

Tại sao người hạ Canxi đường huyết lại mất cảm giác? Hãy chọn câu trả lời chính xác nhất
A. Ion Canxi có tác dụng giải phóng chất môi giới thần kinh từ chùy xinap vào khe xinap, thiếu Ca làm cho quá trình giải phóng chất môi giới giảm dẫn đến xung thần kinh không truyền qua các noron, do đó không có cảm giác.
B. Ion Canxi được giải phóng từ chùy xinap vào khe xinap, màng sau xinap tiếp nhận ion Canxin thành thành xung thần kinh. Khi thiếu Canxi màng sau xinap không hình thành được xung thần kinh, do đó mất cảm giác.
C. Một số xinap điện, sự lan truyền xung thần kinh phụ thuộc vào sự chênh lệch điện tích của hai lớp màng. Ion Canxi mang điện tích, khi thiếu canxi làm giảm điện tích màng thần kinh, gây mất cảm giác.
D. Điện thế hoạt động hình thành do sự chênh lệch điện tích hai bên mang của sợi thần kinh. Khi thiếu canxi làm thay đổi điện tích hai bên lớp màng, do đó không hình thành được điện thế hoạt động, dẫn đến gây mất cảm giác.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP