Các nguyên tố đại lượng trong nhóm các...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Các nguyên tố đại lượng t...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Các nguyên tố đại lượng trong nhóm các nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu gồm:
A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe. B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu. D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP