Tuyến yên tiết ra những chất nào? A...

Chương 2: Cảm Ứng Tuyến yên tiết ra những chất nào? A. FSH, testôstêr...

0
Chương 2: Cảm Ứng

Tuyến yên tiết ra những chất nào?
A. FSH, testôstêron. B. LH, FSH.
C. Testôstêron, LH. D. Testôstêron, GnRH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dap an b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP