Đăc điểm nào không đúng với sinh sản...

Chương 4: Sinh Sản Đăc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở độn...

0
Chương 4: Sinh Sản

Đăc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?
A. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
B. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
C. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
D. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP