Các cây ngày ngắn là: A cây cà...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Các cây ngày ngắn là: A. cây cà p...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Các cây ngày ngắn là:
A. cây cà phê chè (Coffea arabica), cây lúa (Oryza sativa).

B. cây cà phê chè (Coffea arabica), cây lúa (Oryza sativa), hướng dương (Helianthus
annuus).
C. cây rau bina (Spinacia oleracea), lúa đại mạch (Hordeum vulgare), lúa mì (Triticum
aestivum).
D. cà phê chè (Coffea arabica), lúa đại mạch (Hordeum vulgare), lúa mì (Triticum aestivum).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a
- sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày và đêm gọi là quang chu kì.
- căn cứ vào sự ra hoa của những cây phụ thuộc vào quang chu kì mà chia 3 nhóm cây:
+ cây ngày dài: chỉ ra hoa khi độ dài của ngày ít nhất bằng 14 giờ (ví dụ, lúa đại mạch, lúa
mì…).
+ cây ngày ngắn: chỉ ra hoa trong điều kiện ngày ngắn (ví dụ, cà phê chè, cây lúa…).
+ cây trung tính: đến tuổi là ra hoa, không phụ thuộc vào nhiệt độ xuân hoá và quang chu kì
(ví dụ, hướng dương).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP