Sự hình thành túi phôi ở thực vật...

Chương 4: Sinh Sản Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra n...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP