Vai trò điều tiết cụ thể của các...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Vai trò điều tiết cụ thể của các ...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Vai trò điều tiết cụ thể của các hoocmôn do tụy tiết ra như thế nào ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dưới tác động của isulin lên gan làm chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trũ, còn với tác động của glucagôn lên gan làm phân giải glicôgen thành glucôzơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP