Từ một tế bào hoặc một mô thực...

Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển Từ một tế bào hoặc một mô thực vậ...

0
Chương 3: Sinh Trưởng Và Phát Triển

Từ một tế bào hoặc một mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây
hoàn chỉnh là vì tế bào thực vật có tính ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tính toàn năng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP