Khi xung thần kinh lan truyền qua xináp...

Chương 2: Cảm Ứng Khi xung thần kinh lan truyền qua xináp chỉ theo mộ...

0
Chương 2: Cảm Ứng

Khi xung thần kinh lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng
sau xináp. Nguyên nhân là do:
A. phía màng sau không có bóng chứa chất trung gian hóa học; màng trước không có thụ thể
tiếp nhận chất trung gian hóa học.
B. khe xináp có kích thước rộng nhưng điện hế hoạt động ở màng trước quá nhỏ nên chỉ
truyền được theo một chiều.
C. xung thần kinh chỉ có ở phía màng trước xináp sau đó mới truyền đến màng sau xináp chứ
xung không bao giờ xuất hiện ở màng sau xináp.
D. do chiều dẫn truyền của xung thần kinh chỉ được phép lan truyền theo một chiều từ màng
trước đến màng sau xináp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a
- xung thần kinh chỉ truyền từ màng trước đến màng sau vì chỉ ở chùy xináp mới có các bóng
chứa các chất trung gian hóa học, chỉ màng sau xináp mới có các thụ quan màng tiếp nhận các
chất trung gian hóa học này. vì vậy xung thần kinh chỉ đi theo một chiều từ màng trước đến
màng sau mà không thể theo chiều ngược lại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP