Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Khi nói về hệ tuần hoàn ở...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Khi nói về hệ tuần hoàn ở thú, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có 2 loại, đó là hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín.
II. Máu chảy trong động mạch luôn có áp lực lớn hơn so với máu chảy trong mao mạch.
III. Máu chảy trong động mạch luôn giàu O 2 .
IV. Nhịp tim của voi luôn chậm hơn nhịp tim của chuột.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

I – Sai vì ở thú chỉ có hệ tuần hoàn kín.
III – Sai. Vì máu ở tâm thất phải là màu đỏ thẫm và giàu CO 2 → Động mạch chủ →Mao mạch mới
thực hiện trao đổi khí thì lúc này máu mới là màu đỏ tươi và giàu O 2 .
IV đúng vì kích thước voi lớn hơn chuột.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP